Nieuws

Het TreeGenes onderzoek staat niet op zichzelf, maar is ingebed in een kader van professionele onderzoeksvragen waarvan de weerklank wereldwijd en bij een steeds breder publiek te horen is. Hier vindt u als voorbeeld daarvan een link naar een Amerikaans artikel, waaraan dat duidelijk is af...

Jacques Barth is een internationaal geprezen en geconsulteerd top-onderzoeker, die naast onderzoeksleider van TreeGenes ook nog altijd praktiserend cardioloog is. Hieronder zijn uitvinding, de Carotid Intima Media Thickness + Plaque. Dit is een gestandaardiseerde echografische meting van het gehele halsslagader (carotis) traject, inclusief de arteria carotis...

Begin oktober 2018: Op The Third European Conference on Nazi Medicine 'Building Memory - Building Resilience' , gaven Jacques Barth en Maria van Beurden Cahn in aanwezigheid van wetenschappers uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, Israël, Polen, Hongarije, Australië en Nederland een lezing over TreeGenes. Centraal in...

'Barth and the CardioZone technology have saved the lives of countless individuals who did not experience symptoms of cardiac disease but were likely to suffer a serious event if not treated. If not for the collaboration and determination of NASA JPL scientists and a band...

ARTERIAL MOTIVE - USC News ARTERIAL MOTIVE BY Brenda Maceo MAY 1, 1996 Most health-conscious Americans know the best strategy for avoiding heart disease-a low-cholesterol, low-fat diet and regular exercise. But what has been difficult to know was just how well these efforts were paying off. Until now. A remarkable...

Succesvol, veel interesse, vragen en herkenning van de problematiek. De interesse komt trouwens met name uit Duitsland en Denemarken, omdat men de interactie tussen psychische problematiek en hart- en vaatziekten bevestigd. Enkele Afrikaanse cardiologen zagen toepassingen en mogelijkheden voor eigen door oorlog geteisterde gebieden. Bekend...