Achtergrond

TreeGenes is een particulier initiatief dat voortkomt uit verbazing, waarneming, verontwaardiging en de wens om kennis en expertise in te zetten voor het welbevinden van de 2G.

 

Tijdens een reünie van het Maimonides-lyceum in 2006  viel het Jacques Barth op dat er een discrepantie aanwezig was tussen het uitstekende maatschappelijke functioneren en de relatieve achterstand van de lichamelijke gezondheid. Opleiding en gezondheid hangen samen. Hogeropgeleiden leven langer in goede gezondheid.

 

In 2014 startte hij, samen met Maria van Beurden Cahn, het Trauma en Resilience initiatief. Expertise over gezondheid en de geschiedenis van de Shoah raakten elkaar.

 

In de periode 2015 -2016/2017 werden experts in de USA, Israël, Duitsland, Canada en Nederland geconsulteerd. Daarnaast werd aan ARQ Psychotrauma Expert Group en Joods Maatschappelijk Werk het initiatief in ontwerp voorgelegd, om er op te ventileren en te honoreren. Enthousiast deden sommige organisaties en particulieren (financiële) toezeggingen die tot op heden niet zijn gerealiseerd.

 

Omdat in jaren 70, 80 en 90 van de 20e eeuw particuliere en universitaire pogingen, ondanks politieke toezeggingen om onderzoek te doen naar de 2G, niet werden geconcretiseerd en in 1994 verantwoordelijkheid voor de problematiek door de politiek zelfs rigoureus naar de prullenbak werd verwezen, is TreeGenes er.

 

Inmiddels is het TreeGenes onderzoek in volle gang. Een internationale wetenschappelijke adviesraad bestaande uit onderzoekers van Northwestern University (VS), de University of Southern California (VS), Mount Sinai Hospital (VS), Hebrew University (Israël), Tel Aviv University (Israël), University of Haifa (Israël) en het Max Planck Institute (Duitsland) superviseert de studie.

 

Deelnemers worden via deze site en/of persoonlijk op de hoogte gehouden van wetenswaardigheden over de studie en aanverwante interessante zaken.  Iedere deelnemer ontvangt, na verwerking persoonlijk haar/zijn data.

 

Inhoudelijk wordt over het onderzoek in eerste instantie slechts via geijkte wetenschappelijke kanalen gecommuniceerd.

Pin It on Pinterest