Over

TreeGenes is een observatiestudie die primair bestemd is voor de expressie van de fysieke problematiek van de Nederlands Joodse 2G.  Het is een studie voor Joden en door Joden, met nesjomme uitgevoerd. Als particulier initiatief ontstaan (2014) en met hulp van internationale specialisten op het terrein van psychotraumata, cardiovasculaire aandoeningen en epigenetica begeleid en uitgewerkt.

In zowel Amerikaanse als Israëlische studies zijn aanwijzingen te vinden dat trauma overerfbaar is. Het lijkt er zelfs op dat een specifieke segment op het DNA erg gevoelig is voor transmissie van trauma. De Joodse populatie die voor WOII vaak al eeuwenlang in Nederland leefde en de gevolgen van de Shoah waarbij het overgrootte deel van het Nederlandse Jodendom vermoord is, maakt het TreeGenes programma essentieel om uit te voeren. Naar verwachting kunnen ook hier verdere generaties belast zijn met de gevolgen van overerfbaar Shoah trauma.

Tussen 2015 en 2017 is wetenschappelijk advies ingewonnen bij mondiale experts op het gebied van psycho- en somatische gevolgen van (overerfbaar) trauma en groeide een Trauma en Veerkracht initiatief uit tot het TreeGenes programma.

Vanaf najaar van 2017 loopt de realisatie van het TreeGenes programma via een uitgewerkt 3-stappen schema.

 

Fase 1 bestaat uit Drie-generatie-interviews uitgevoerd door de Universiteit van Humanistiek, Utrecht. Fase 2 a bestaat uit interviews met leden van de 2G en in fase 2b worden non-invasieve cardiovasculaire metingen gedaan.  Fase 3 zal bestaan uit epigenetisch onderzoek.

 

De studie wordt uitgevoerd door wetenschappers met een lange staat van dienst en staat onder toezicht internationale wetenschappers die regelmatig commentaar leveren en bijsturen. Hoofd-onderzoeker voor het TreeGenes programma is Jacques D. Barth, cardioloog (https://www.linkedin.com/in/jacques-d-barth-md-phd-facc-1830a34/) met als assistent en verantwoordelijk voor het historiografische gedeelte  Maria van Beurden Cahn. (https://www.linkedin.com/in/mariavanhaperenbeurdencahn/ )

Eindverantwoordelijkheid voor TreeGenes ligt bij de hoofdonderzoeker die zich laat bijstaan door de (internationale) wetenschappelijke adviesraad die half-jaarlijks bijeenkomt.

 

Inmiddels bevindt de studie zich in gevorderd stadium. Over de resultaten van TreeGenes zal in eerste instantie slechts via wetenschappelijke kanalen worden gecommuniceerd.

Hier vindt u een voorbeeld van een publicatie:

https://www.treegenes.nl/publicatie-treegenes/

Pin It on Pinterest