Doel

TreeGenes gaat over de mate waarin trauma overerfbaar is met als doel het bevorderen van veerkracht.

 

Trauma is een verzamelterm voor een expressie van fysieke en psychische klachten die op (korte en/of lange) termijn vaak tot serieuze gezondheidsproblematiek leidt.

 

Overerfbaarheid kan zich uiten in hoge bloeddruk, cardiovasculaire aandoeningen, diabetes,  chronische infecties als astma, spastische colon, ontstekingen in de darmen, (dikke) darmkanker en een nog aantal andere aandoeningen.

 

Ziekte als expressie van een onderliggend probleem en vroege herkenning van specifieke ziektebeelden verdienen specifieke aandacht. Daardoor kunnen ziektes voorkomen worden en/of kan op tijd worden overgegaan op de juiste behandeling. Belangrijk is dat gevoeligheid tijdig wordt herkend en erkend.

 

Er bestaat veel informatie over psychosociale diagnostiek, maar van adequate therapie voor Joodse overlevenden en hun nazaten is nog altijd geen sprake. Dat heeft niets te maken met behandelaars, maar alles met het onderkennen en herkennen van die specifieke (chronische) ziektebeelden. Als diabetes, hart- en vaatziekten in veel hogere percentages voorkomen bij de 2G dan verdient dat aandacht.

 

Let wel: Joodse afstamming in combinatie met trauma en honger is nooit eerder onderzocht.

 

Note! Mate van expressie varieert. Het is daarom heel belangrijk dat mensen op individuele basis worden bekeken.

Pin It on Pinterest