WELKOM BIJ TREEGENES.

Welkom bij de website van het TreeGenes programma, de eerste studie die in Nederland onderzoek doet naar de (fysieke) gevolgen van de Shoah op het leven van (klein)kinderen van overlevenden. Dat met name leden van de 2e generatie (2G) psychische hinder ondervinden van het inktzwarte verleden is bekend, maar de fysieke gevolgen zijn in Nederland nog nooit systematisch onderzocht. Het TreeGenes onderzoek is een particulier initiatief en vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Dr. Jeremias Barth Foundation for (epigenetical) research en kijkt naar de implicaties van de Shoah op het leven van het individu. Deelname aan het programma is strikt vrijwillig en verzamelde data vallen onder Privacywetgeving (AVG/GDPR). Volg de laatste ontwikkelingen over de TreeGenes studie op https://www.treegenes.nl/nieuws/

NIEUWS

Zoals bekend is het TreeGenes-onderzoek het eerste en enige wetenschappelijke onderzoek onder Tweede Generatie Joods in Nederland en behandelt de transgenerationele overdracht van Shoah-trauma met lichamelijke, somatische afwijkingen tot gevolg. In academische kringen is het fenomeen van lichamelijke klachten die, als gevolg van de Shoah,......

With great interest, Jacques Barth, principal investigator of the TreeGenes study has given an update of the clinical results at the European Cardiology Congress. It is clear that after the analysis and update of the most recent data, the cardiovascular problems in the Dutch Jewish......

Pin It on Pinterest