Bewijs lichamelijke afwijkingen Tweede Generatie Joods


Bewijs lichamelijke afwijkingen Tweede Generatie Joods

Zoals bekend is het TreeGenes-onderzoek het eerste en enige wetenschappelijke onderzoek onder Tweede Generatie Joods in Nederland en behandelt de transgenerationele overdracht van Shoah-trauma met lichamelijke, somatische afwijkingen tot gevolg. In academische kringen is het fenomeen van lichamelijke klachten die, als gevolg van de Shoah, doorwerken in volgende generaties een aanvaard principe, maar ook van een vrij recente datum. Het betreft een nieuwe manier van kijken naar de problematiek van Tweede Generatie Joods. Neuropsychologe Rachel Yehuda van Mount Sinaï Hospital zette in 2015 het thema internationaal op de wetenschappelijke kaart. In Israël bestaat deze aparte tak van onderzoek al langer.

In Nederland zitten we er qua wetenschappelijk onderzoek naar de Joodse Tweede Generatie slecht bij. Het is zelfs lang genegeerd, waardoor specifieke hulp aan de Joodse Tweede generatie slechts incidenteel en mondjesmaat werd verleend. Hier is geen zelfstandig onderzoeksveld van de grond gekomen en de broodnodige hulp aan leden van de Tweede Generatie schiet nog steeds te kort. Het is eenvoudigweg niet ontwikkeld in de afgelopen driekwart eeuw die achter ons ligt. Wellicht is dat enerzijds het gevolg van de algemeen naoorlogse tendens om Joden hetzelfde als alle andere Nederlanders te beschouwen. Een juridische insteek die ongelijke behandeling rechtvaardigde, tenslotte werden Joden met één pennenstreek opnieuw gelijkberechtigde burgers, maar werkte tevens ontkenning van het specifiek genocidale lot van Joden in de hand.

De genocide heeft Joden aangetast en veranderd. Ook wanneer Tweede Generatie Joods om hulp vroeg stond/staat het Joodse lot niet centraal in de behandelingsproblematiek. En zo is een situatie ontstaan waarbij ARQ Psychotrauma Centrum (o.a. Centrum 45) en helaas (vrij recent) de Sinaï-kliniek (Tweede Generatie-groepen afgestoten) geen adequate hulp-op-maat verleende, en heeft verleende hulp onvoldoende leniging gebracht. De unieke problematiek is en wordt nog altijd niet in volle omvang onderkend. Dat slechts 81 leden (uit duizenden) van de Tweede Generatie hun aanspraak op de Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers (WUV) gehonoreerd zagen is veelzeggend en symptomatisch voor desinteresse in Tweede Generatie Joods.

De (stille) schreeuw om hulp is niet adequaat beantwoord en werd afgedekt door medicatie, zo luidt één van de deelconclusies van het lopend TreeGenes onderzoek. Een fiks aantal deelnemers liet weten dat ze niet kon rekenen op enige empathische benadering van hun Joodse beleving. Een enkeling meldde dat Joodse therapeuten, na negatieve ervaring(en) elders, meer voeling (nesjomme) met de materie blijken te hebben, maar werd opgemerkt, ‘Joodse therapeuten zijn schaars.’

In Long-term psychosomatic impact in Holocaust offspring: TreeGenes, a multidisciplinary research study  wordt nadrukkelijk gewezen op het feit dat bij medicatie in feite sprake is van over-medicatie met psychofarmaca. Er wordt met name gewezen op onverantwoorde over-medicatie, omdat de medicijnen langdurig gebruikt (worden en werden), in hoge doses en zonder controle en aanpassing tussendoor, terwijl bekend is dat langdurig gebruik en het gebruik van een cocktail aan diverse psychofarmaca kan leiden tot hart- en vaatproblemen, hartfalen met een vergrote kans op plotselinge dood, zie de gepubliceerde onderzoek-data.

De TreeGenes onderzoeksgroep nodigt u met de publicatie van Long-term psychosomatic impact in Holocaust offspring: TreeGenes, a multidisciplinary research study uit om de klachten van Tweede Generatie Joods ook in Nederland nog eens wat nader onder de loep te nemen, want verbreding onder de ruime noemer van PTSS brengt bewezen onvoldoende verlichting van klachten.

Hieronder treft u het tweede peer-reviewed artikel aan van onderzoekers Jacques Barth en MarieJudille van Beurden Cahn van de internationale TreeGenes-studiegroep. Het artikel is gepubliceerd in Proceedings van de Medical Review Auschwitz van de befaamde Jagiellonian University in Krakau (Polen). Het artikel verscheen in mei (2020) in drukvorm, maar werd in verband met corona-pandemie pas afgelopen week openbaar gemaakt via internet.

https://www.academia.edu/43963440/Medical_Review_Auschwitz_Medicine_Behind_the_Barbed_Wire_Conference_Proceedings_2019Pin It on Pinterest