Update klacht bij Raad voor de Journalistiek

TreeGenes-RvdJ


Update klacht bij Raad voor de Journalistiek

Aankondiging klacht van Jacques Barth tegen NIW bij de Raad voor de Journalistiek

Wij willen de deelnemers aan TreeGenes en geïnteresseerden op de hoogte houden van de vorderingen en ook van de situaties die zich voordoen.

De plaatsing van twee kwetsende artikelen in het NIW in augustus 2018 waarin de integriteit van Jacques Barth, initiatiefnemer en projectleider van Treegenes, in twijfel wordt getrokken en zijn reputatie beschadigd, is daarvan zo’n voorbeeld.

 

Twee artikelen aanleiding voor de klacht tegen NIW

Naar aanleiding van die twee artikelen heeft Jacques Barth een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek. De twee artikelen zijn zonder behoorlijke wederhoor geplaatst en de artikelen zijn niet van tevoren ter inzage gegeven. Het is dan erg lastig om adequaat te reageren of de meningen of onwaarheden te weerleggen. Na enkele pogingen achteraf om tot overleg te komen, evenals een poging tot mediation, wat werd afgewezen door het NIW, restte niets anders dan de Raad voor de Journalistiek in te schakelen.

Wij bewandelen liever de geëigende, nette weg voor het oplossen van conflicten dan via diverse media met modder te gooien zoals het NIW en het VBV doen.

 

Klacht tegen NIW is ontvankelijk verklaard en wordt behandeld

Niet alle klachten worden door de Raad behandeld, zij moeten sowieso eerst de klacht ontvankelijk verklaren. Dat is gebeurd.  Op vrijdag 14 december 2018 om 13.30 uur kunnen beide partijen de Raad informeren. Het staat als volgt aangekondigd op de website van de Raad voor de Journalistiek.

Klacht van J.D. Barth tegen B. Schut en het Nieuw Israëlietisch Weekblad over de artikelen “’Pathologisch geval of gewoon fraudeur?’” en “Joods Nederland reageert geschokt”. Klager stelt dat sprake is van karaktermoord, doordat bekende feiten over hem zijn weggelaten en het waarheidsgehalte achter de aantijgingen door derden niet is onderzocht. Verder voert hij onder meer aan dat geen wederhoor is toegepast en dat gerommeld is met privacygevoelige informatie.

Wat doet de Raad voor de Journalistiek

Voor degenen die willen weten wat de Raad voor de Journalistiek kan doen, hier enige info van hun website:

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten, die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf. De Raad is een orgaan van zelfregulering voor de media.

De Raad voor de Journalistiek is een instantie, die alleen een oordeel geeft en geen sancties kan opleggen.

De Raad voor de Journalistiek kan een journalist of een medium ook niet verplichten in een rectificatie verkeerde berichtgeving recht te zetten.

Zie voor de volledige tekst de website van de Raad voor de Journalistiek https://www.rvdj.nl/over-de-raad

Update 15 januari 2019 – het oordeel van de Raad voor de Journalistiek wordt pas in februari verwacht. Dan zullen wij dat uiteraard op deze website plaatsen.

 Pin It on Pinterest