Nieuws

Het TreeGenes onderzoek staat niet op zichzelf, maar is ingebed in een kader van professionele onderzoeksvragen waarvan de weerklank wereldwijd en bij een steeds breder publiek te horen is. Hier vindt u als voorbeeld daarvan een link naar een Amerikaans artikel, waaraan dat duidelijk is af...

Begin oktober 2018: Op The Third European Conference on Nazi Medicine 'Building Memory - Building Resilience' , gaven Jacques Barth en Maria van Beurden Cahn in aanwezigheid van wetenschappers uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, Israël, Polen, Hongarije, Australië en Nederland een lezing over TreeGenes. Centraal in...

'Barth and the CardioZone technology have saved the lives of countless individuals who did not experience symptoms of cardiac disease but were likely to suffer a serious event if not treated. If not for the collaboration and determination of NASA JPL scientists and a band...

ARTERIAL MOTIVE - USC News BY Brenda Maceo MAY 1, 1996 Most health-conscious Americans know the best strategy for avoiding heart disease-a low-cholesterol, low-fat diet and regular exercise. But what has been difficult to know was just how well these efforts were paying off. Until now. A remarkable...

Succesvol, veel interesse, vragen en herkenning van de problematiek. De interesse komt trouwens met name uit Duitsland en Denemarken, omdat men de interactie tussen psychische problematiek en hart- en vaatziekten bevestigd. Enkele Afrikaanse cardiologen zagen toepassingen en mogelijkheden voor eigen door oorlog geteisterde gebieden. Bekend...

Fase 2B met de cardiovasculaire metingen is in week 21 van 2018 van start gegaan. Alles verloopt volgens schema. In het najaar ontvangen de eerste deelnemers aan Treegenes hun uitgewerkte meetgegevens. Alle metingen vallen uiteraard onder strikte  bescherming van de Privacy Wetgeving....

Pin It on Pinterest