Treegenes: Veterans also worry!


Treegenes: Veterans also worry!

Het TreeGenes onderzoek staat niet op zichzelf, maar is ingebed in een kader van professionele onderzoeksvragen waarvan de weerklank wereldwijd en bij een steeds breder publiek te horen is. Hier vindt u als voorbeeld daarvan een link naar een Amerikaans artikel, waaraan dat duidelijk is af te lezen:

https://www.theatlantic.com/health/archive/2017/11/a-vet-wonders-how-will-my-ptsd-affect-my-kids/547034/

Toen Jacques Barth in 2016 werd uitgenodigd bij het Ministerie van Defensie meende hij dat de ernst van PTSD tot Nederland was doorgedrongen en ook dat je de problematiek preventief kunt ondervangen.  Zijn onderzoekservaringen bij NASA en Camp Pendleton (Terason-project), gepubliceerd in talloze A-publicaties, konden als aanvulling dienen voor  PTSD onderzoek.

In de VS is er al onderzoek gedaan dat voorspelt, of bijvoorbeeld voorafgaand aan een vredesmissie of een first responder operatie, iemand stress krijgt. Je kunt voorspellen wie er gevoeliger is voor stress en weet je wat? Misschien kunnen je dan vooraf besluiten of iemand wel op missie moet worden gestuurd?! Klinkt logisch toch?

In ieder geval is het humaan om iemand te testen op stressgevoeligheid en niet zomaar ieder getraind lid van de special forces (mariniers) te sturen op een actie waarvan de uitkomst niet kent en niet weet wat er eigenlijk ter plaatse gebeurt. Het voorkomt persoonlijke (en familiaire) ellende, want PTSD tast meer aan dan alleen het individu. En weet u wat? Het bespaart de overheid enorm hoge kosten!

Het Terason project waaraan onderzoeksleider Jacques Barth meewerkte is tot op heden classified,  een door het Amerikaanse Ministerie van Defensie Pentagon bewaakt geheim. Om u toch een indruk te geven over de mogelijkheden die er in de VS wel zijn en hier nog niet klikt u op onderstaande link.

https://www.terason.com/about/video/Pin It on Pinterest