Presentatie van voorlopige (meet)resultaten


Presentatie van voorlopige (meet)resultaten

Op de conferentie Medical Review Auschwitz: Medicine Behind The Barbed Wire (Krakau 5-8 mei) die werd opgevolgd door MIRCIN (McMaster University Department of Medicine van 9-11 mei), het jaarlijks terugkerende internationale congres voor Interne Geneeskunde toonde TreeGenes hoofdonderzoeker Jacques Barth aan deskundigen de eerste voorlopige resultaten van 38 non-invasieve cardiovasculaire metingen en diagnostische gesprekken die in het afgelopen half jaar onder leden van de Nederlands Joodse Tweede Generatie zijn uitgevoerd.

De metingen bevestigen tot dusver het beeld van de Amerikaanse en Israëlische wetenschappelijke bevindingen: er is lichamelijk aantoonbaar iets aan de hand met de Tweede Generatie. Globaal komt het er op neer dat je kunt spreken van overmatige hart- en vaatproblematiek en dat daaraan gerelateerde ziektebeelden chronisch aanwezig zijn.

Daarnaast is het medicatiegebruik buitengewoon hoog. Met name als het gaat om de inname van psychtrope medicatie als antidepressiva en anxiolytica. Soms is de gebruikte dagelijkse dosis zo hoog dat aan de effectiviteit van de medicatie kan worden getwijfeld.

De medicatie wordt voorgeschreven door psychiaters, maar doorgaans door huisartsen. Het gebruik van de voorgeschreven medicatie is langdurig, soms zelfs tientallen jaren. Aanpassing van de medicatie vindt nauwelijks plaats en verstrekking gebeurt regelmatig automatisch.

Dat uit het langdurige gebruik van dezelfde medicatie lichamelijke klachten voortvloeien is niet als zodanig in beeld.

De behandeling is generiek en weinig specifiek. De individuele behoefte aan psychologische ondersteuning is en blijft onverminderd hoog. Nieuwe behandelingsmogelijkheden van P(ost) T(raumatic) S(tress) D(isorder) komen niet in beeld.

Uit bovenstaande gegevens kunnen geen persoonsgebonden conclusies worden getrokken. De individuele meetgegevens worden momenteel verder uitgewerkt. Deelnemers aan het onderzoek ontvangen volgens afspraak en slechts na persoonlijk contact hun/haar rapportage, (indien gewenst) voorzien van begeleidende uitleg.

Bovengenoemde presentatie wordt omgewerkt tot een wetenschappelijk artikel, met daarin specifieke duidingen, tabellen van de metingen en (bron)verwijzingen.Pin It on Pinterest