Jacques Barth en TreeGenes in NIW


Jacques Barth en TreeGenes in NIW

In de uitgave van 30 januari 2017 van het Nieuw Israëliestisch Weekblad staat een interview met Jacques Barth, projectleider van TreeGenes. Hierin wordt ingegaan op het doel van het programma en de relevantie ervan. Niet alleen 1e generatie Shoah slachtoffers, maar ook 2e en 3e generatie worden onderzocht. Er wordt uitgelegd wat epigenetica is en hoe de Shoah die ouders doorstonden van invloed kan zijn op de fysiek van nazaten.

Lees het artikel op de site van het NIW.

Of download de PDF (11 MB).Pin It on Pinterest